Stange Båtforening

Velkommen til Stange Båtforening

Stange båtforening  ble stiftet i 1983 og er en sammenslutning av båteiere og andre interesserte. Søknad om medlemskap behandles av styret. For å bli tildelt båtplass, eventuelt stå på venteiste,  må man være medlem. Medlemskapet følger kalenderåret. 

Vannstand i Mjøsa

Værmelding for Mjøsa