Tromsdalshavna SA - Tromsdalshavna båthavn, Tromsø

 

Tromsdalshavna SA er et samvirkeforetak eier og bestyrer småbåthavna i Tromsdalen. Havna ligger på fastlandet like ved brua over til Tromsø og med Ishavskatedralen som en av de nærmeste byggene i sør. Havna er den eldste i Tromsø og har 371 båtplasser. Anlegget har også et servicebygg med klubblokaler, servicekai med mulighet for å bunkre diesel og vann. I sommerhalvåret er det også muligheter for oppsett av båter for vedlikehold og mindre reparasjonsoppdrag. Denne tjenesten tilbys av Båtservice Per Eidar Fenes tlf. 90611270. For bruk av spyleplass/pusseplass faktureres et miljøgebyr på kr 300 som ettersendes fra Tromsdalshavna SA. Andelshavere er fritatt for miljøgebyret

Det er dessverre ingen gjesteplasser i havna, men besøkende kan henvende seg til daglige leder ved spørsmål om leie ved kortere opphold.

Ønsker du å bestille selskapslokalet Naustet kan du se om det er ledig og sende forespørsel på menyvalget Leie Naustet. Her velger du mellom leie på ukedag eller i helg.

Lokalet er også godt egnet til kurs/møter på dagtid for bedrifter. Det er fast oppsett med prosjektør og lerret, og gratis parkering ved lokalet. 

Ved innseiling til havna er det viktig å følge innseilingslysene som står på linje. Det er også viktig i god tid å legge seg midt i leia, før man kommer til de oransje blåsene, som marker innseilinga til havna.

Tromsdalshavna har egen rampe for utsett /oppsett av båter fra privat henger. Bruk av rampen forutsetter betaling av fastsatt gebyr og at bruken ikke forstyrrer aktiviteten til Båtservice som også benytter rampen til utsett/oppsett av båter. Pris for utsett/oppsett av båt er kr. 65. Betaling via VIPPS #558618 Tromsdalshavna SA