Søk om andelsplass eller leie plass

Andelsplass

Det er for tiden ingen ledige andelsplasser i havna. Plassene er ikke fritt omsettelige. De fordeles etter ventelister.  Du kan registrere deg som andelssøker her. Det påløper en årlig avgift på kr 300 for å registrere seg og opprettholde plassen på ventellisten. Manglende betaling av årlig avgift medfører sletting fra ventelisten 30 dager etter forfall. 

Når du søker om båtplass, må du velge hvilken bredde du trenger på plassen. Vi har da ventelister for følgende båtplassbredder:  2,5 meter, 3,0 meter, 3,5 meter, 4,0 meter og Kai (3 plasser).
Andelshavere har fortrinnsrett til større plass etter bestemte regler.

Leie plass

Av ulike grunner kan andelsplasser bli ledige for utleie i kortere perioder.  Dersom du ønsker å leie en slik plass kan du registrere deg her. Angi perioden du ønsker å leie. Daglig leder vil ta kontakt nå en plass er ledig for utleie.

Dine rettigheter og plikter som enten andelssøker, andelshaver eller leietaker er omtalt i havnas vedtekter og reglement og eventuelt leieavtalen med havna.

Legg inn din e-post først så kommer du vidre  til registreringsskjema . Hvis du er bruker fra før kan du logge inn med brukernavn og passord.