Søk om andelsplass eller leie plass

Andelsplass

Det er for tiden ingen ledige andelsplasser i havna. Plassene er ikke fritt omsettelige. De fordeles etter ventelister.  Du kan registrere deg som andelssøker her. Det påløper en årlig avgift på kr 300 for å registrere seg og opprettholde plassen på ventellisten. 

Når du søker om båtplass, må du velge hvilken bredde du trenger på plassen. Vi har da ventelister for følgende båtplassbredder:  2,5 meter, 3,0 meter, 3,5 meter, 4,0 meter og Kai (3 plasser).
Andelshavere har fortrinnsrett til større plass etter bestemte regler.

Leie plass

Av ulike grunner kan andelsplasser bli ledige for utleie i kortere perioder.  Dersom du ønsker å leie en slik plass kan du registrere deg her. Angi perioden du ønsker å leie. Daglig leder vil ta kontakt nå en plass er ledig for utleie.

Dine rettigheter og plikter som enten andelssøker, andelshaver eller leietaker er omtalt i havnas vedtekter og reglement og eventuelt leieavtalen med havna.

Legg inn din e-post først så kommer du vidre  til registreringsskjema . Hvis du er bruker fra før kan du logge inn med brukernavn og passord.