Båtplasser

Havna har 371 båtplasser. Det er for tiden ingen ledige andelsplasser i havna. Plassene er ikke fritt omsettelige og fordeles etter ventelister.  Du kan melde deg som andelssøker ved å benytte menyvalget Søk båtplass. Det påløper et årlig  ventelistegebyr på 300 kroner. Når du får tildelt en båtplass , og har gjort opp for den, endrer du da status fra venteliste til andelshaver.  Dine rettigheter og plikter som enten andelssøker, andelshaver eller leietaker er omtalt i havnas vedtekter og reglement og eventuelt leieavtalen med havna.

vedtekter_tromsdalshavnasa_28.03.12.pdf (14 kb)

reglement_for_tromsdalshavna_sa_datert_2.9.2020.pdf (56 kb)

Havna er videoovervåket og andelshavere kan se havna live fra flere kamera. Andelshavere vil få brukernavn og passord for å  kunne koble seg til kamera løsningen ved henvendelse til daglig leder i havna.

Kamera

Fasiliteter