Båtplasser

Havna har 371 båtplasser. Det er for tiden ingen ledige andelsplasser i havna. Plassene er ikke fritt omsettelige og fordeles etter ventelister.  Du kan melde deg som andelssøker ved å benytte menyvalget Søk båtplass. Det påløper et årlig  ventelistegebyr på 300 kroner. Faktura sendes ut i januar. Manglende betaling 30 dager etter forfall medfører automatisk sletting fra ventelisten.

Når du får tildelt en båtplass , og har gjort opp for den, endrer du da status fra venteliste til andelshaver.  Dine rettigheter og plikter som enten andelssøker, andelshaver eller leietaker er omtalt i havnas vedtekter og reglement og eventuelt leieavtalen med havna.

reglement_for_tromsdalshavna_sa_datert_12.04.2023.pdf (132 kb)

 Vedtekter_for_tromsdalshavna_SA.pdf (17 kb)

Havna er videoovervåket og opptak av aktiviteter på pirene og kaia oppbevares i 7 dager. Oppdages uregelmessigheter må daglig leder kontaktes for vurderinga av aktivititeten og eventuell politianmeldelse. I tråd med Datatilsynets nye retningslinjer for videoovervåking har andelshaverne ikke lenger fjerntilgang på kameraene. 

Fasiliteter