Varsel om årsmøte 2022. NB! Endret dato

Kasserer, 9. November 2021


Årsmøte i Tromsdalshavna SA er satt til onsdag 30.3.2022 kl 19:00

Årsmøtet tar opp saker til behandling fra andelshaver/andelssøkere. Frist for innsending av saker som ønskes behandlet er satt til 10.2.2022. Sakene må meldes inn skriftlig til daglig leder, fortrinnsvis på epost@tromsdalshavna.no

Hilsen StyretTilbake