Varsel om årsmøte 2022

Kasserer, 9. November 2021


Årsmøte i Tromsdalshavna SA er satt til onsdag 23.3.2022

Årsmøtet tar opp saker til behandling fra andelshaver/andelssøkere. Frist for innsending av saker som ønskes behandlet er satt til 10.2.2021. Sakene må meldes inn skriftlig til daglig leder, fortrinnsvis på epost@tromsdalshavna.no

Hilsen StyretTilbake