Årsmøte 2023 - endret dato

Kasserer, 6. December 2022


Årsmøte i Tromsdalshavna SA blir holdt onsdag 12.4.2023 kl 19:00 i Naustet.

Årsmøtet tar opp saker til behandling fra andelshaver/andelssøkere. Frist for innsending av saker som ønskes behandlet er satt til 09.2.2023. Sakene må meldes inn skriftlig til daglig leder, fortrinnsvis på epost@tromsdalshavna.no

Hilsen StyretTilbake