Dugnad

Daglig leder, 13. September 2023


Hei.

Det gjenstår litt å gjøre for vinteren så det er bare å melde seg så vil dere bli tildelt arbeidsoppgaver.

Vi trenger noen til litt maling.

Vi trenger noen som er litt snekkerkyndige til å lage platting.

Vi skal rydde litt søppel etter kai bygging men det er ikke mye.

Det skal også monteres gangveier og bommer som har vært fjernet for kaibygging.Tilbake