Årsmøte 2024 - onsdag 20. mars i Naustet kl 19:00

Terje Berntsen, 14. December 2023


Årsmøte i Tromsdalshavna SA blir holdt onsdag 20.3.2024 kl 19:00 i Naustet.

Årsmøtet tar opp saker til behandling fra andelshaver/andelssøkere. Frist for innsending av saker som ønskes behandlet er satt til 11.2.2024. Sakene må meldes inn skriftlig til daglig leder, fortrinnsvis på epost@tromsdalshavna.no

Hilsen StyretTilbake