Søk plass hos oss

Det er for tiden ingen ledige andelsplasser i havna. Plassene er ikke fritt omsettelige og fordeles etter ventelister.  Dine rettigheter og plikter som enten andelssøker, andelshaver eller leietaker er omtalt i havnas vedtekter og reglement og eventuelt leieavtalen med havna.

Når du søker om båtplass, må du velge hvilken bredde du trenger på plassen. Vi har da ventelister innenfor følgende plassbredde: 2,0 meter, 2,5 meter, 3,0 meter, 3,5 meter, 4,0 meter og Kai (3 plasser).
Andelshavere har fortrinnsrett til større plass etter bestemte regler.

Legg inn din e-post først så kommer du vidre  til søknadskjema . Hvis du er bruker fra før kon du logge inn