Søknad og tildeling av Båtplass

Velkommen til søknadsprosessen for båtplass hos Ulvøy Vels Båtforening (UVB). Enten du er interessert i sommer- eller vinterhavn, er første skritt å fylle ut søknadsskjemaet nedenfor.

Søknadsfrister som for sommerhavnen er 1. mars, og for vinterhavnen 15. september. Søknader mottatt innen disse datoene blir prioritert basert på medlemstype. Selv om det er mulig å søke utenfor disse fristene, kan vi ikke garantere samme prioritet.

For å være kvalifisert for en båtplass, må du være registrert eier av båten på alle relevante dokumenter som forsikringsbeviset og kjøpekontrakten. Båtens størrelse må passe innenfor anleggets begrensninger. Båtplasser som ikke blir tatt i bruk innen rimelig tid kan bli tildelt andre.

Etter søknadsprosessen vil tilbud om båtplass sendes via SMS. Mottakere har fem dager på å svare, enten med aksept eller avslag. Hvis tilbudet aksepteres, blir plassen din og en faktura sendes ut. Ved manglende respons eller avslag, vil plassen bli tilbudt til andre kvalifiserte søkere. Sørg derfor for at kontaktinformasjonen din alltid er oppdatert.

Å ha en båtplass medfører ansvar. Dette inkluderer vedlikehold og rapportering av eventuelle skader eller mangler til havnesjefen.

Det er viktig for alle søkere å lese gjennom og forstå det komplette regelverket til UVB før en søknad innsendes. Regelverket finner du her: Regelverk for Ulvøy Vels Båtforening

Har du ytterligere spørsmål eller trenger mer informasjon, ikke nøl med å kontakte oss på styret@ulvøyvelsbåtforening.no.

 

For å starte søknadsprosessen, fyll ut din e-post i skjemaet nedenfor og klikk på "neste steg".