Velkommen til Ulvøy Vels Båtforening

Båtforeningen skal på vellets vegne stå for drift av Nordveststrandas brygge- og bøyeområde. Båtforeningen skal for øvrig ta seg av båteiernes interesser.


Alle medlemmer av Ulvøy vel som har båtplass er medlem av båtforeningen. Vi disponerer også en begrenset mengde båtplasser som er tilgjengelige for de som ikke bor på Ulvøya. Se meny til venstre for å eventuelt søke plass i sommerhavn, og/eller isfri vinterhavn (boblehavn).

Båtforeningen disponerer videre tilgang til Damskipsbrygga, på sydvest siden av Ulvøya. Nøkler selges til medlemmer av Ulvøy Vels Båtforening og til registrerte medlemmer av Ulvøy Vel.