Vaksdal båtforening

Vaksdal båtforening har fortida ein ledige båtplasser på 3 m. bredde med 7 m. gangbare uteriggar på begge sider.  Det er og mogeleg og stå på venteliste. Blir interessen stor nok 18-20 stk. er det aktuelt og utvide havna med fleire båtplasser. Meld frå til Hans-Ove Strømmen tlf. 992 93 230  e-post. hans-o-2@online.no  eller til Svein Aksel Sellevold tlf. 904 74 715  e-post. svein.aksel.sellevold@bkkfiber.no

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KONTINGENT OG AVGIFTAR

Ovanfor nemnde satsar vert gjeldane f.o.m. året  2018.

Medlemskontingent VBF.    (pr. medlem)                                                                                  Kr.  250,-

Medlemskontingent KNBF. (pr. medlem med  båtplass)                                                      Kr.  120,-

Forsikring av bryggeanlegga, (pr. båtplass)                                                                              Kr.  230,-

Båtplassavgift. Bryggje  1 til  8. (Indre havn.)                                                                           Kr.  400,-

Båtplassavgift. Bryggje 9 til 14. (Ytre havn.) Kr. 100,- pr. ½ m. båtplass bredde. frå  Kr.  500,-  til kr.  900,- 

Totalt medlemskap + båtplassavgift og forsikring.                                                        frå  Kr.1000,- til kr 1500,-

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  vedtekter_vaksdal-baatforening.docx (28 kb)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leige (lån) av bryggje plass.

Framleige av tildelt båtplass må meldast til styre, og leigetakar må vere medlem av foreininga.                              Vedtekter $ 4 punkt 4.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                       SISTE UTBYGGING BÅTPLASSAR STANGHELLE

Vaksdal Båtforening (VBF) planlegg vidare utviding av marina på Stangghelle med 25 - 28 nye                                 båtplassar med bredde på mellom 2,5 og 4,5 meter,

Dette vert dei siste båtplassane som kann byggjast i den nye marinen. Interessentar bør difor nytta                    dette høve til å skaffa seg båtplass i ein marina av høg kvalitet.

VBF er avhengig av interessentar til minimum 16 plassar med sikte på utbygging til sesongen 2019

Båtplassane vert tildelt etter < først til mølla > prinsippet innan 10. mars 2019.

Pr 18. januar er det påmelt 5 interessentar.

Ev. spørsmål og påmelding med kontaktinfo  og ønskt breidd på båtplass,til:

hans-o-2@online.no   eller   svein.aksel.sellevold@bkkfiber.no

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------