Vaksdal båtforening

Vaksdal båtforening har no ledige båtplassar med fylgjande prisar: 2,5 m - 75,000 - 3,0 m - 90,200 -  3,5 m - 114,400 - 4,0 m - 133,100 - 4,5 m - 158,400 

I tillegg kjem kr 4000.- for dekking av felleskostnader som vatn, lys, låsbar port. Eige straumuttak kr 6500.-

Overnemnde priser er 2019 priser ved kontraktsignering før 1.desember. Etter dette må det reknast ei prisstigning. 

Er du interessert  >Søk båtplass<  eller meld frå til 

Terje Davidsen               tlf.  959 77 206  e-post.  terje.davidsen@bkk.no                                                             
Svein Aksel Sellevold   tlf.  904 74 715  e-post.  svein.aksel.sellevold@bkkfiber.no

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                             

    Webkamera

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontingent og avgiftar

Ovanfor nemnde satsar vert gjeldane f.o.m. året  2019.

Medlemskontingent VBF.            (pr. medlem)                                                                           Kr.  400,-

Medlemskontingent KNBF.         (pr. medlem med  båtplass)                                               Kr.  150,-

Forsikring av bryggjeanlegga,    (pr. båtplass)                                                                           Kr.  250,-

Båtplassavgift. Bryggje  1 til  8. (Indre hamn.)                                                                           Kr.  400,- 

Båtplassavgift. Bryggje 9 til 14. (Ytre hamn.) Kr. 100,- pr. ½ m. båtplass bredde. frå  Kr.  500,-  til Kr.   900,- 

Totalt medlemskap + båtplassavgift og forsikring.                                                         frå  Kr.1200,- til Kr. 1700,-

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                 Vedtekter

vedtekter_vaksdal-baatforening.docx (28 kb)

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                              Leige (lån) av bryggje plass.

Framleige av tildelt båtplass må meldast til styre, og leigetakar må vere medlem av foreininga.                              Vedtekter $ 4 punkt 4.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Siste utbygging båtplassar Stanghelle                                                                   

Vaksdal båtforening (VBF) har no starta utbygginga av marinaen, med ca. 25 nye båtplassar med bredde      på  2,5 m. - 3,0 m. - 3,5 m. - 4,0 m. - 4,5 m. Det er tinga 54 m. bølgedempar som blir bryggje 15, med uteriggare og båtplassar  innanfor. Bølgedemparen skal og skjerma  båtplassane på bryggje 14. Levering og montering i slutten av november 2019. Deretter kan dei nye båtplassane takast i bruk. 

Dette vert dei siste båtplassane som kann byggjast i den nye marinaen. Interessentar bør difor nytta                  dette høve til å skaffa seg båtplass i ein marina av høg kvalitet

Båtplassane vert tildelt etter " først til mølla " prinsippet.

Ev. spørsmål og påmelding med kontaktinfo  og ønskt breidd på båtplass, til:

terje.davidsen@bkk.no   eller   svein.aksel.sellevold@bkkfiber.no

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------