Vaksdal båtforening

Vaksdal båtforening har no ledige båtplassar med fylgjande prisar: 2,5 m - 75,000 - 3,0 m - 90,200 -  3,5 m - 114,400 - 4,0 m - 133,100 - 4,5 m - 158,400 

I tillegg kjem kr 4000.- for dekking av felleskostnader som vatn, lys, låsbar port. Eige straumuttak kr 6500.-

Overnemnde priser er 2019 priser ved kontraktsignering før 1.desember. Etter dette må det reknast ei prisstigning. 

Er du interessert  >Søk båtplass<  eller meld frå til 

Terje Davidsen               tlf.  959 77 206  e-post.  terje.davidsen@bkk.no                                                             
Svein Aksel Sellevold   tlf.  904 74 715  e-post.  svein.aksel.sellevold@bkkfiber.no

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                           

    Webkamera

Klikk på bilete for live visning

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontingent og avgiftar

Ovanfor nemnde satsar vert gjeldane f.o.m. året  2019.

Medlemskontingent VBF.            (pr. medlem)                                                                           Kr.  400,-

Medlemskontingent KNBF.         (pr. medlem med  båtplass)                                               Kr.  150,-

Forsikring av bryggjeanlegga,    (pr. båtplass)                                                                           Kr.  250,-

Båtplassavgift. Bryggje  1 til  8. (Indre hamn.)                                                                           Kr.  400,- 

Båtplassavgift. Bryggje 9 til 14. (Ytre hamn.) Kr. 100,- pr. ½ m. båtplass bredde. frå  Kr.  500,-  til Kr.   900,- 

Totalt medlemskap + båtplassavgift og forsikring.                                                         frå  Kr.1200,- til Kr. 1700,-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtekter

vedtekter_vaksdal-baatforening.docx (28 kb)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                        

Leige (lån) av bryggje plass.

Framleige av tildelt båtplass må meldast til styre, og leigetakar må vere medlem av foreininga.                             Vedtekter $ 4 punkt 4.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Siste utbygging båtplassar Stanghelle

Vaksdal båtforening har no utvida marinaen, med  25 nye båtplassar, med bredde  på  2,5 m. - 3,0 m. - 3,5 m. - 4,0 m. - 4,5 m. Utbygginga består av 54 m. bølgedempar som blir bryggje 15, med uteriggare og båtplassar innanfor. Bølgedemparen skal og skjerma  båtplassane på bryggje 14. Utbygginga ferdig desember 2019. Deretter kan dei nye båtplassane takast i bruk, etter kvart som nye interesserte tar kontakt.

Dette vert dei siste båtplassane som kann byggjast i den nye marinaen. Interessentar bør difor nytta                 dette høve til å skaffa seg båtplass i ein marina av høg kvalitet

Båtplassane vert tildelt etter " først til mølla " prinsippet.

Ev. spørsmål og påmelding med kontaktinfo  og ønskt breidd på båtplass, til:

terje.davidsen@bkk.no   eller   svein.aksel.sellevold@bkkfiber.no

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------