Søk om båtplass i hamna vår

Kontingent og avgiftar.

Ovanfor nemnde satsar vert gjeldane f.o.m. året  2019.

Medlemskontingent VBF.             (pr. medlem)                                                                          Kr.  400,-

Medlemskontingent KNBF.         (pr. medlem med  båtplass)                                               Kr.  150,-

Forsikring av bryggjeanlegga,    (pr. båtplass)                                                                           Kr.  250,-

Båtplassavgift. Bryggje  1 til  8. (Indre hamn.)                                                                           Kr.  400,- 

Båtplassavgift. Bryggje 9 til 14. (Ytre hamn.) Kr. 100,- pr. ½ m. båtplass bredde. frå  Kr.  500,-  til kr.  900,- 

Totalt medlemskap + båtplassavgift og forsikring.                                                         frå  Kr.1200,- til kr 1700,-