b%E3%A5thavn3 %28002%29                        Vaksdal båtforening

                                Årsmøte VBF 2023                       

Møtet blei avholdt torsdag 23 mars kl 19.00 i kafebygget, Stanghelle. ordinære saker var til behandling. Det blei gjennvalg på heile styret, ny vara blei Olav Morten Takvam som erstatta Hans Strømmen, Han takka no av etter ca 40 års tjeneste i ulike verv på vegne av BåtforeningaStyretM

 

Vaksdal båtforening har no ledige båtplassar med fylgjande prisar i 2023:

 3,0 m - 96,600 -  3,5 m - 122,600 -   

I tillegg kjem kr 4000.- for dekking av felleskostnader som vatn, lys, låsbar port. Eige straumuttak hvis ledig  kr 7000.-

 

Er du interessert  >Søk båtplass<  eller meld frå til 

Terje Davidsen               tlf.  959 77 206  e-post.  terje.davidsen@bkk.no                                                             
oddmund Straume       tlf.  913 31 277  e-post. oddmundstraume@live.no 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                           

    Webkamera

Klikk på bilete for live visning

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontingent og avgiftar

Ovanfor nemnde satsar vert gjeldane f.o.m. året  2019.

Medlemskontingent VBF.            (pr. medlem)                                                                           Kr.  400,-

Medlemskontingent KNBF.         (pr. medlem med  båtplass)                                               Kr.  150,-

Forsikring av bryggjeanlegga,    (pr. båtplass)                                                                           Kr.  250,-

Båtplassavgift. Bryggje  1 til  8. (Indre hamn.)                                                                           Kr.  400,- 

Båtplassavgift. Bryggje 9 til 15. (Ytre hamn.) Kr. 100,- pr. ½ m. båtplass bredde. frå  Kr.  500,-  til Kr.   900,- 

Totalt medlemskap + båtplassavgift og forsikring.                                                         frå  Kr.1200,- til Kr. 1700,-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtekter

vedtekter_vaksdal-baatforening.docx (28 kb)

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------              Leige (lån) av bryggje plass.

Framleige av tildelt båtplass må meldast til styre, og leigetakar må vere medlem av foreininga.                             Vedtekter $ 4 punkt 4.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Siste utbygging båtplassar Stanghelle

Vaksdal båtforening har no fullført marinaen og har 5 båtplassar ledig.  Desse har bredde  på 3,0 m. og 3,5 m.  alle mål er lysopning.  Bryggje 15 er 54 meter lang med tilsaman 13 plassar som er montert på innsida skjerma for sjø. Bølgedemparen skal og skjerma heile havna og erfaringa er at hvana er blitt mykje roligare.

Dette vert dei siste båtplassane som kan byggjast i den nye marinaen. Interessentar bør difor nytta                 dette høve til å skaffa seg båtplass i ein marina av høg kvalitet

Båtplassane vert tildelt etter " først til mølla " prinsippet.

Ev. spørsmål og påmelding med kontaktinfo  og ønskt breidd på båtplass, til:

terje.davidsen@bkk.no   eller   oddmundstraume@live.no


Anbefalt båtstørrelse i forhold til båsbredde og uteriggar lengde Vaksdal Båtforening. 

                                                                                                                                                                                                                    2,50 m. båsbredde   5,25 m. uteriggar. Max anbefalt båt størrelse, 2,00 m. bredde og  6,70 m. lengde (22 fot)

2,50 m. båsbredde   6,25 m. uteriggar. Max anbefalt båt størrelse, 2,00 m. bredde og  7,30 m. lengde (24 fot)

 3,00 m. båsbredde   6,25 m. uteriggar. Max anbefalt båt størrelse, 2,50 m. bredde og   7,90 m. lengde (26 fot)

 3,50 m. båsbredde   7,25 m. uteriggar. Max anbefalt båt størrelse, 3,00 m. bredde og   9,10 m. lengde (30 fot)

 3,50 m. båsbredde   8,25 m. uteriggar. Max anbefalt båt størrelse, 3,00 m. bredde og 10,30 m. lengde (32 fot)

 4,00 m. båsbredde   8,25 m. uteriggar. Max anbefalt båt størrelse, 3,50 m. bredde og 10,90 m. lengde (34 fot)

 4,50 m. båsbredde 10,25 m. uteriggar. Max anbefalt båt størrelse, 4,00 m. bredde og 12,70 m. lengde (42 fot)

Årsmøte har vedteke maks størrelse på 42 fot i vår marina.