Styret i Dusavik Båtforening

Kontaktinformasjon

Klikk på lenkene på styremedlemmene for å sende e-post til en av dem.

Klikk på linken for å komme til vår webside: https://www.dusavikbatforening.no

Per Skalleberg
Leder

Tlf: 90092552
per.skalleberg@lyse.net

 

Kjetil Molde
Nestleder /Sekretær

Tlf: 40006225
moldekjetil@gmail.com

 

Bjørn Kåre Hebnes
Havnesjef

Tlf: 92817900
dusavikbatforening@gmail.com

   

 

 

Jo Eide
Økonomiansvarlig

Tlf :   90189253
mail: jo@comrod.com

 

Hans-Petter Jacobsen
Medlemskoordinator

Tlf:    48119192
mail: hans.jacobsen@lyse.net

 

Jan Reidar Hammer
Dugnadsansvarlig

Tlf: 97960882
mail: jan.r.hammer@lyse.net