Søknad om båtplass i Dusavika Båtforening

Her kan du legge inn ønske om leie og/eller fast plass i Havna vår.

Fyll inn ALLE feltene og skriv litt nederst hvis du har mer info til oss.

Tildelinger skjer etter påske (søknadsfrist), men medlemmer får tildelt plass så fort vi har noe ledig ila. året.

På grunn av lange ventelister tar det f.t. minst 10 -15 år å få dette, avhengig av båtstørrelse.