Dusavik båtforening 

Vår båtforening har ca. 380 faste båtplasser og en liten gjestebrygge ved siden av slippen

Ytterligere informasjon om Dusavik båtforening kan du se på vår webside dusavikbatforening.no