Kontakt

Postadressen til Gamlebyens båtforening er:

Postboks 37, 1629 Gamle Fredrikstad

E-post: gamlebyensbatforening@gmail.com
Org nummer: 893 762 302

Kontonr: 1000.26.27685

Vipps: 76895

Styret 2020:

Formann: Asbjørn Haugdal      Mob: 934 61 666

Nestformann: Henning Aall       Mob: 

Havnesjef:  Rune Wilhelmsen  Mob: 922 91 756

Kasserer: Hans Bjelke                 Mob: 911 43 764

Sekretær:  Lene Jensen        Mob: 932 91 860

Slippbaser:

Steffen Jenson –   Mob: 481 26 491
Lars Hox –            Mob: 979 67 040
Bjørn Steinar Kaas –      Mob: 902 74 606

Ved kontakt bruk e-post: gamlebyensbatforening@gmail.com