Velkommen til Moss seilforening 

Moss Seilforening er en ideell forening, som ved siden av å organisere seilsport, har store verdier i form av havneanlegg, grøntområder, maskiner, båter og bygninger. For å kunne vedlikeholde anleggene, redusere kostnadene ved investeringer og å opprettholde det idrettslige engasjementet, er det et stort behov for dugnadsinnsats fra medlemmene. Dette er et vesentlig bidrag til foreningens økonomi.