GRUNNLEGGENDE BEGREPER

Grunnleggende begreper vedr. båtplass i Søly
Det er ingen som eier båtplass i Søly båthavn, man leier båtplass i Søly.
Moss Seilforening er utleier.
Han/hun som etter undertegnet leiekontrakt, har båtplass, er leietaker.
Leietaker som leier ut ”sin” båtplass et år av gangen, er fremleier.
Han/hun som leier båtplass et år av gangen, er fremleietaker.
Foreningsansiennitet gir ikke ventelisteansiennitet.Leieavtale i havna gir ikke ventelisteansiennitet.
Det grunnleggende prinsipp for plassfordeling i Søly er ventelistesystemet.
Alle som leier båtplass i Søly må være medlem av Moss Seilforening.
Medlemmer i Moss Seilforening er gjennom Norges Seilforbund tilknyttet Norges Idrettsforbund (NIF). V
i bruker derfor idrettens medlemsdatabase Min idrett

Fasiliteter
Dusj
Gjesteplasser
Strøm
Toalett