Velkommen til Moss Seilforening 

Moss Seilforening ble stiftet 4. juni 1960, og har i dag ca. 630 medlemmer.

Moss Seilforening er en ideell forening, som ved siden av å organisere seilsport, har store verdier i form av havneanlegg, grøntområder, maskiner, båter og bygninger. For å kunne vedlikeholde anleggene, redusere kostnadene ved investeringer og å opprettholde det idrettslige engasjementet, er dugnadsinnsats fra medlemmene et vesentlig bidrag til foreningens økonomi.

Moss Seilforenings båthavn, Søly Båthavn, fremstår som en velholdt og hyggelig havn. Havna har i dag 306 båtplasser. Det tilbys innskuddsplasser, gjesteplasser, fremleieplasser, vinterplasser, løft med truck, mastekran, vinteropplag på land, servicebygg, selvbetjent sjøsettingsrampe, etc.

Klubbhuset ble i 1988 bygget på dugnad, og i 2016 ble påbygget ferdigstilt. Klubbhuset fremstår i dag som en moderne, koselig og praktisk bygning. Her er det stor aktivitet året rundt. 

Servicebygget ble ferdigstilt i 1999 og rommer både verksted, vaktrom og rigghus for joller. 

Moss Seilforening er et naturlig aktivitetssentrum for seilinteresserte i alle aldre, og har et et allsidig og bredt tilbud innen båtliv og seilsport til rekreasjon og konkurranse på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Foreningenen er åpen for alle, og det er lav terskel for å kunne delta.

Vårt motto er  «Livslang seiling»

 

Link til vår hjemmeside med kameraer og værstasjon