Her kan du søke medlemskap, fast båtplass, fremleieplass eller vinterplass

MEDLEM - Det forutsettes medlemskap i Moss Seilforening for å få innlogging til havna. Medlemskap søker du på medlemssiden til Norges Idrettsforbund. Husk å velge Moss Seilforening som klubb. 

Deretter kan du registrere deg i Havneweb. Dette gjør du ved ved å skrive inn din e-postadresse i siste felt på denne nettsiden. Etter godkjenning av medlemskap sendes det ut en sms-melding med brukerinfo og passord for innlogging på Havneweb. Husk å lagre dette i nettleseren.

FAST BÅTPLASS - Alle som søker ny fast plass i havna og alle som har båtplass fra før og ønsker å bytte innenfor samme kategori eller til en større plass må registrere seg på ventelisten for å komme i betraktning ved tildelinger. Ved bytte til en mindre plass (unntatt; fra kat. 7 ned til kat. 6) behøver man ikke å stå på venteliste. Årlig ventelistegebyr er kr. 250,-. 

Utfyllende informasjon om vårt ventelistesystem er å lese på vår hjemmeside.

FREMLEIEPLASS - Vi tilbyr fremleieplasser for ett år av gangen. Interesserte fremleietakere kan registrere seg på venteliste for leieplass perioden 1. november til 1. mars, hvoretter fremleiekabalen legges i løpet av mars. Tidligere fremleietakere prioriteres, samt medlemmer med seilbåt. Medlemskap i Moss Seilforening kreves ikke for å stå på ventelisten, men må opprettes ved evt. tildeling.

VINTERPLASS i SJØEN - Vi tilbyr vinterplasser i sjøen. Søkere kan i perioden 1. april til 15. september registrere seg på venteliste for vinterplass, hvoretter plassene tildeles i løpet av september/oktober. Tidligere leietakere prioriteres, samt medlemmer med seilbåt. Medlemskap i Moss Seilforening kreves ikke for å stå på ventelisten, men må opprettes ved evt. tildeling. 

REGISTRER DEG PÅ VENTELISTER - Skriv inn din e-postadresse i siste felt på denne nettsiden for å komme til registreringsskjema. Dersom du er tilknyttet havna fra før kan du registrere deg på ventelister på din innloggingside i Havneweb.

Husk å registrere opplysninger om din båt. Seil- eller motorbåt, produsent og typebetegnelse, bredde, dybde og lengde i meter (LOA oppgitt fra produsent). Dersom båten ennå ikke er anskaffet, ber vi deg skrive opplysninger i merknadsfeltet.

 

Legg inn din epost først så kommer du til søknadskjema.