Nye regler for opptak og lagring av båter på land

Moss Seilforening, 15. September 2020


Våren 2020 hadde vi dessverre et alvorlig uhell i Søly. To seilbåter veltet mens de sto på land. Det medførte materielle skader på båtene, men dessverre også en alvorlig personskade. Denne hendelsen har ført til at vi har gjennomgått reglene for opptak og oppstilling av båter på land.

De nye reglene er dels en videreføring av tidligere bestemmelser, dels inneholder de en del nytt. Det er viktig at alle leser dette nøye og gjør seg kjent med de oppgaver og forpliktelser man har som båteier. Vi har særlig satt fokus på følgende:

  • Å klargjøre hvilke forpliktelser båteier har i forbindelse med opptak og tilsyn med båten gjennom vinteren.
  • Strengere krav til hvilken type opplagsutstyr som tillates brukt.
  • Krav om at båten har kaskodekning og en ansvarsforsikring som dekker det rettslige erstatningsansvaret du som båteier kan komme i dersom din båt påfører andre båter eller personer skade i forbindelse med vinteropplaget.

Hvis noe er uklart eller du trenger mer informasjon, ber vi om at du kontakter havnesjefen.  

Arbeidet med å øke sikkerheten ved vinteropplag i Søly er et kontinuerlig arbeid som vi må fortsette å fokusere på. Vi må derfor alle være forberedt på at det vil kunne komme nye regler også fremover. 

Avslutningsvis vil vi minne om at Moss Seilforening er en idrettsforening basert på frivillighet. Medlemmene har gjennom alle år vist en flott dugnadsånd, som har gjort at vi kan holde kostnadene nede for å ha båt på vannet og på land i Søly. For at vi fortsatt skal klare å holde kostnadene nede samtidig som vi øker sikkerheten ved opptak, er vi derfor avhengig av at alle setter seg inn i hvilke oppgaver de har, og sørger for at de blir løst i samsvar med vårt regelverk.

De nye reglene finner du under dokumenter i menyfeltet. Se "Regler for opptak og oppstilling av båter på land" 

Mvh

Anleggsutvalget

 

 Tilbake