Tilleggsinformasjon vedrørende opplagsutstyr

Moss Seilforening, 30. September 2020


I den grad det finnes monterings- og brukerinstruks fra leverandøren av opplagsutstyret, skal disse følges som et minimumskrav. I noen tilfelle kan det hende at Moss Seilforenings regler og produsentens monterings- og brukerinstruks ikke er helt overensstemmende. I slike tilfelle skal alltid det strengeste kravet overholdes.

ILAS seilbåtkrybber - De av dere som har en slik krybbe bes sjekke at utstyret er i orden, og i det minste består av de deler som er beskrevet i brukerveiledningen under pkt. 5 Tekniske Data.

Under menylinjen "Dokumenter" i Havneweb finner du mer informasjon om opplasgsutstyr samt våre regler for oppstilling av båter på land.

 Tilbake