Fare for steinras på søndre molo

Moss Seilforening, 13. November 2020


Søndre molo har flere steder, fra svingen og ut, fått større skader etter høstens uvær. Både store og små stein kan rase på utsiden av moloen.

Vi har i dag satt opp midlertidige skilt som varsler forbud mot å klatre på steinmoloen. Eneste mulighet for å besiktige skadene er fra båt. 

Vi anser det som trygt å gå på trebryggen, tribunen og på innsiden av moloen.Tilbake