Gratis henting av vrakbåter

Moss Seilforening, 4. May 2021


I samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd og kommunen tilbyr Kambo Marina gratis henting av vrakbåter i perioden april – oktober 2021. Båtforeninger, velforeninger, kommuner og andre oppfordres til å bli kvitt gamle båtvrak. Bakgrunnen for prosjektet, Lekterprosjektet, er at gamle båter ofte blir liggende i sjøen fordi det er krevende og dyrt å transportere vrakbåt til godkjent oppsamlingsplass, noe som fører til at mange båter blir etterlatte og nedsunkne. Gjennom prosjektet ønsker Kambo Marina både å rydde og kartlegge vrakbåter, og dermed redusere påkjenningene på det marine miljøet.

Prosjektet gjelder:

• alle båter under 3 tonn

•alle typer båter– trebåt, plastbåt, seilbåt, seilbrett, kajakk og kano

• båter med og uten motor • båter med bekreftet eierskap

Hvordan melder du inn vrakbåten din:

• Plasser båten 20 meter fra strandkanten.

• Ta bilde av båten.

• Fyll ut innmeldingsskjemaet https://registrer.kambocollect.com/register

Her laster du opp bildet av båten og bruker VIPPS (1kr) som legitimasjon.

Etter at båten er meldt inn, blir du kontaktet av Kambo Marina. Tidspunkt for når du blir kontaktet er avhengig av seilingstider i ditt område, henterutene planlegges med utgangspunkt i antall innmeldte båter og geografisk spredning av disse. For båter som veier mer enn 3 tonn eller er sunket, ta kontakt med Kambo Marina per e-post

For andre henvendelser vedrørende vrakbåter, kontakt Kambo Marina AS er det største bergingsfirmaet i Oslofjorden. Bedriften holder til sjøen ved Kambo i Moss og er godkjent mottak av Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Viken for alle typer fritidsbåter medog uten motor.Tilbake