Kravet om landstrømkabel med måler gjelder nå både sommer og vinter.

Moss Seilforening, 21. September 2021


For å få en rettferdig beregning av deres strømforbruk er det etter vurdering i Anleggsutvalget bestemt at alle med fast båtplass blir pålagt å benytte godkjent landstrømkabel med eget serienummer og integrert måler. Dette vil nå gjelde hele året med virkning fra 1. november 2021.  

Kun LeadMaster eller MeterMaid målekabel skal benyttes. Denne skal ikke kunne tilbakestilles og den skal kunne leses av ved strømsøyle på brygga.

Strømavtale:  Fra 1. november må all tilkobling av strøm forhåndsavtales. Dette gjøres ved at strømmålerens serienummer og målestand avbildes og sendes på e-post til havnesjef. Havnesjef vil følge opp og gi dere beskjed om avlesninger gjennom året. Ved salg, fremleie eller bytte av båtplassen må strømavtalen avsluttes eller flyttes over til ny båtplass. 

Gjester/fremleietagere kan etter avtale velge fastpris eller alternativt benytte kabel med måler.

Kablene kjøpes/bestilles hos Bryggestrøm as i Sandefjord. E-post: post@bryggestrom.no eller tlf. 907 40 399. Beregn kabelens lengde slik at du unngår skjøt. Kablene leveres i 10, 15 og 25 meters lengde.

Behøver du ny kabel før vinteren så vær rask til å bestille. Det er stor etterspørsel og vi har fått hint om at neste varelevering kommer i løpet av oktober.

Husk; skjøter og overganger er ikke tillatt utendørs på bryggene. Eventuell skjøt må legges tørt under kalesje, i et stuverom eller høyt oppe i ankerbrønn. Det viktigste er at vann ikke følger ledningene inn mot skjøtepunktet.

Retningslinjer for bruk av strøm i Søly Båthavn, samt prisliste finner dere under menylinjen «Dokumenter» i Havneweb.

https://www.havneweb.no/tool/?mod=dokumenter

 

Med vennlig hilsen

Moss Seilforening

Havnesjefen/AnleggsutvalgetTilbake