TIL ALLE BÅTEIERE I SØLY BÅTHAVN - Krav om galvanisk isolator

Moss Seilforening, 21. September 2021


Anleggsutvalget ønsker å øke sikkerheten i båthavnen for mennesker, båter og brygger. Det vil derfor bli stilt krav til installasjon av galvanisk isolator i alle båter med 220 volt landsstrømanlegg som kobles til havnas strømnett. Den galvaniske isolatoren må være av god kvalitet og må være installert innen sesongstart 2022. Unntak er båter med skilletransformator, de behøver ikke å installere galvanisk isolator.

Her et par eksempler på galvaniske isolatorer av god kvalitet:

https://seatronic.no/sterling-galvanisk-isolator-16a

https://www.maritim.no/victron-galvanisk-isolator-vdi-16a

Galvanisk isolator
En galvanisk isolator er en liten boks som er koplet i jordledningen, og som sperrer for naturlige galvaniske spenninger under 1.4V volt. Så lenge spenningen i den galvaniske kretsen mellom to båter og landstrømmens jordledning er under denne verdien, sørger isolatoren for å bremse strømmen, og dermed beskytter den mot galvanisk tæring. Derav navnet galvanisk isolator. Dermed sparer den også på offeranodene, og av den grunn kalles dette produktet ofte også en 'Zink Saver. En galvanisk isolator kan imidlertid ikke beskytte mot elektrolytisk tæring ved eks. feil i et el- anlegg.

Isolatoren installeres som første ledd i båtens 230V-inntak. Spenningsfallet i den galvaniske isolatoren er normalt høyere enn den potensielle forskjellen mellom båt/båt og båt/land. Som et resultat av dette, vil denne spenningen ikke tillate strømoverføring og dermed vil den galvaniske isolatoren forhindre elektrolytisk strøm. Likevel, hvis det forekommer en (høyere) spenningsfeil i AC-strømkretsen, vil diodene slippe strøm igjennom og galvanisk tæring / feil kan forekomme.

Galvanisk isolator er et billig og effektivt tiltak mot galvanisk tæring og skade på båtens metall.

 

Anleggsutvalget

Moss SeilforeningTilbake