Nes Hageby Båtforening 

Velkommen til Nes Hageby Båtforening sine hjemmesider.

Nes Hageby Båtforening er er privat båtforening med plass til omlag 170 båter innerst i Grønsund på Nesbru. Velg "Om Havnen" for mer informasjon.

Båtforeningens vedtekter:  nhb-vedtekter.pdf (94 kb)

Priser:  prisernhb.pdf (141 kb)

Instruksjoner for bruk av havneweb:  brukerguidehavneweb.pdf (550 kb)

Vaktinstruks for sommerhavnen:   forside-vaktinnstruks-nes-hageby-baatforening.pdf (498 kb)

Havnereglement:  havnereglement-havn.pdf (350 kb)

Regement opplasgplassen:  havnereglement-opplag.pdf (362 kb)

Artikkel om råd for båten gjennom vinteren: boblehavn.pdf (543 kb)