Nes Hageby Båtforening 

Velkommen til Nes Hageby Båtforening sine hjemmesider.

Nes Hageby Båtforening er en privat båtforening med 169 medlemmer innerst i Grønsund på Nesbru.
Velg "Om Havnen", i menyen til venstre, for mer informasjon.

Båtforeningens vedtekter:  Vedtekter (166 kb)

Priser:  priser_2024.pdf (203 kb)

Instruksjoner for bruk av havneweb:  brukerguidehavneweb.pdf (550 kb)

Vaktinstruks og ekstravakter for sommerhavnen:   ekstravakter_2024.pdf (119 kb)

Havnereglement:   havnereglement_.pdf (119 kb)

Reglement opplagsplassen:  havnereglement-opplag.pdf (362 kb)

Veileder for bruk av båtplass:  veileder-baatplass-v1.pdf (99 kb)

Informasjon til ny innflyttende eiere:  nyeeiere.pdf (32 kb)

Artikkel om råd for båten gjennom vinteren:  boblehavn.pdf (543 kb)

Retningslinjer for strøm på opplag og i vinterhavn:  retningslinjer_for_vinterstrom.pdf (349 kb)

 

fb_icon_325x325

Følg oss gjerne på Facebook