Nes Hageby Båtforening 

Velkommen til Nes Hageby Båtforening sine hjemmesider.

Nes Hageby Båtforening er er privat båtforening med plass til omlag 170 båter innerst i Grønsund på Nesbru. Velg "Om Havnen" for mer informasjon.

Båtforeningens vedtekter:  nhb-vedtekter.pdf (94 kb)

Priser:  prisernhb.pdf (152 kb)

Instruksjoner for bruk av havneweb:  brukerguidehavneweb.pdf (550 kb)

Vaktinstruks og ekstravakter for sommerhavnen:   ekstravakter-sommerhavnen.pdf (136 kb)

Havnereglement:   havnereglement-havn_v2.pdf (127 kb)

Reglement opplasgplassen:  havnereglement-opplag.pdf (362 kb)

Veileder for bruke av båtplass:  veileder-baatplass-v1.pdf (99 kb)

Informasjon til ny innflyttende eiere:  nyeeiere.pdf (32 kb)

Artikkel om råd for båten gjennom vinteren: boblehavn.pdf (543 kb)