Nes Hageby Båtforening 

Velkommen til Nes Hageby Båtforening sine hjemmesider.

Nes Hageby Båtforening er en privat båtforening med plass til omlag 170 båter innerst i Grønsund på Nesbru. Velg "Om Havnen", i menyen til venstre, for mer informasjon.

Båtforeningens vedtekter:  Vedtekter (166 kb)

Priser:  Priser.pdf (156 kb)

Instruksjoner for bruk av havneweb:  brukerguidehavneweb.pdf (550 kb)

Vaktinstruks og ekstravakter for sommerhavnen:   ekstravakter.pdf (123 kb)

Havnereglement:   havnereglement-havn_v2.pdf (127 kb)

Reglement opplagsplassen:  havnereglement-opplag.pdf (362 kb)

Veileder for bruk av båtplass:  veileder-baatplass-v1.pdf (99 kb)

Informasjon til ny innflyttende eiere:  nyeeiere.pdf (32 kb)

Artikkel om råd for båten gjennom vinteren:  boblehavn.pdf (543 kb)

Retningslinjer for strøm på opplag og i vinterhavn:  retningslinjer_for_vinterstrom.pdf (349 kb)