Informasjon

Kontaktinformasjon for Rakkevik Småbåthavn SA

 

Leder:

Vidar Årvold

formann@rakkevik.no

 

Kasserer:

Fred Skarsteen

kasserer@rakkevik.no

 

Sekretær:

Jan Iver Kjønnerød

sekretær@rakkevik.no

 

Oppsynsmann: 

Eivnd Nervik

oppsynsmann@rakkevik.no

 

Oppsynsmann:

Frank Luneng

oppsynsmann@rakkevik.no

 

Oppsynsmann:

Henning Øhre

oppsynsmann@rakkevik.no

NB: Epost adressene er ikke linket.

Generelle henvendelser sendes til post@rakkevik.no