Vipps til Rakkevik Småbåthavn

Henning Øhre, 18. October 2021

Rakkevik Småbåthavn har vipps nummer 653339 ...

Les mer

Alle båter må være fjernet fra sine båtplasser før 1 november.

Henning Øhre, 18. October 2021

Ingen båter har anledning til å ligge på båtplassene etter 1. november. Dette er i henhold til vårt reglement. ...

Les mer

Søppel i havna

Henning Øhre, 6. May 2020

Vi må instendig oppfordre alle brukere av havna til å rydde opp etter seg. Ta med all søppel hjem. Ta gjerne med annen s& ...

Les mer