Om Rakkevik Småbåthavn SA

Rakkevik småbåthavn er en liten lokal havn, bassert på frivillighet og dugnadsarbeid. Havnen ble opprettet i 1972 og har siden den gang blitt vedlikeholdt og oppgradert i flere omganger - sist i 2008 med bølgebrytere av betong.

Havnen har pr. 1. januar 2024, 162 plasser av varierende størrelse.

Vi har ingen mulighet til å være havn for alle typer fritidsbåter pga havnens beliggenhet og utførelse. Vi har pr. i dag begrensede plassmuligheter for fritidbåter over LOA 10 meter.

Vi ber alle eksisterende og nye brukere holde seg oppdattert om gjeldende regleement for havnen. (Les gjerne igjennom reglementet FØR du søker om båtplass)

NB! Gammel venteliste for leieplasser slettes automatisk 1. november hvert år, slik at det ikke skal være noen tvil om hvilken sesong søknaden gjelder for. Du må selv passe på å sette deg opp på venteliste hvert år for kommende sessong etter denne dato.

Fasiliteter
Gjesteplasser
Strøm