Alle båter må være fjernet fra sine båtplasser før 1 november.

Henning Øhre, 18. October 2021


Ingen båter har anledning til å ligge på båtplassene etter 1. november.

Dette er i henhold til vårt reglement. På vinteren fryser fjorden til, dermed har vi en slik regel for vår båthavn.Tilbake