Søppel i havna

Henning Øhre, 6. May 2020


Vi må instendig oppfordre alle brukere av havna til å rydde opp etter seg. Ta med all søppel hjem.

Ta gjerne med annen søppel fra havna, slik at vi slipper forsøpling av området.

Gi gjerne beskjed til vedkommende som setter fra seg søppel.Tilbake