Ta kontakt 

 

Kontakt med styret oppnåes med å sende epost til: post@saltnes-batforening.no