Saltnes Båtforening Hundvåg

Her finner du informasjon om  vår båtforening, samt at du har mulighet å søke om medlemskap og båtplass i havna.

 

Etter at man har søkt medlemskap i havnen - så vil man få tilgang til HavneWeb styringssystemer som båthavnen bruker. Der vil man få en personlig hjemmesiden - med mer informasjon og plikter

 

Vedtekter og havnereglement

Alle medlemmene av Saltnes Båtforening Hundvåg plikter å kjenne til å forholde seg til Vedtektene og Havnereglementet. 

vedtekter_sbf_vedtatt_08022022.pdf (164 kb)

havnereglement_sbf_vedtatt_21022023.pdf (76 kb)

 

Styret 2024

Leder:             Frode Olsen

Telefon:         955 27 472

E-post:           frode.olsen@lyse.net

 

Nestleder:     Eilert Skog

Telefon:          908 73 804

E-post:             eilert.skog@lyse.net

 

Kasserer:         Eilert Skog

Telefon:           908 73 804

E-post:            eilert.skog@lyse.net

 

Sekretær:        Tommy Carlsen

Telefon:          98899989

E-post:            tommy.carlsen@carrier.com

 

Styremedlem:  Romuald Figas

Telefon:            920 32 382

E-post:              romualdfigas@gmail.com

 

Styremedlem:  John Enok Kommedal

Telefon:            992 24 422

E-post:             jkom@lyse.net

 

Styremedlem: Knut Arvid Lea

Telefon:            959 75 241

E-post:               knutlea@online.no

 

Havnesjef:       John Enok Kommedal

Telefon:            992 24 422

E-post:              jkom@lyse.net

 

Ass. havnesjef: Romuald Figas

Telefon:              920 32 382

E-post:                romualdfigas@gmail.com