Saltnes Båtforening Hundvåg

Her finner du informasjon om  vår bårforening, samt at du hatr mulighet å søke om medlemskap og båtplass i havna.

 

Etter at man har søkt medlemskap i havnen - så vil man få tilgang til HavneWeb styringssystemer som båthavnen bruker. Der vil man få en personlig hjemmesiden - med mer informasjon og plikter

 

Vedtekter og havnereglement

Alle medlemmene av Saltnes Båtforening Hundvåg plikter å kjenne til å forholde seg til Vedtektene og Havnereglementet. 

vedtekter_sbf_vedtatt_110220.pdf (159 kb)

havnereglement_sbf_vedtatt_110220.pdf (118 kb)

 

Styret 2020

Leder:             Tom Haldorsen

Telefon:           995 40 905

E-post:           tom.haldorsen@gmail.com

 

Nestleder:     Helge Danielsen

Telefon:          924 93 817

E-post:             helgedan@lyse.net

 

Kasserer:         Eilert Skog

Telefon:           908 73 804

E-post:            eilert.skog@lyse.net

 

Sekretær:        Helge Danielsen

Telefon:            924 93 817

E-post:            helgedan@lyse.net

 

Styremedlem:  Lars Nødtvedt

Telefon:           406 98 523

E-post:             lars.nodtvedt@lyse.net

 

Styremedlem: Frode  Olsen

Telefon:          955 27 472

E-post:             frode.olsen@lyse.net

 

Styremedlem:  Romuald Figas

Telefon:              920 32 382

E-post:               romualdfigas@gmail.com

 

Havnesjef:        Lars Nødtvedt

Telefon:            406 98 523

E-post:              lars.nodtvedt@lyse.net

 

Ass. havnesjef: Frode Olsen

Telefon:            955 27 472

E-post:              frode.olsen@lyse.net