Søk om medlemskap og båtplass

Alle medlemmer plikter å kjenne til vedtektene og Havnereglementet. Når de er lest og forstått så kan du sende søknad om medlemskap via sjema under.

Forutsetning for at søknad godkjennes er bl.a at søkers bostedsadresse har postadresse Hundvåg, og at medlemsavgift på kr. 600 er innbetalt så fort som mulig, og senest innen 14 dager til konto 3201 32 14149. Søknad blir ellers strøket. Ansienitet settes fra dato for registrert betaling !

 

NB. I søknaden under skal det søkes om medlemskap. Søknaden er da på en 2.0 - 3.0 m båtplass.