Søk om medlemskap og båtplass

Alle medlemmer plikter å kjenne til vedtektene og Havnereglementet. Når de er lest og forstått så kan du sende søknad om medlemskap via sjema under.

Forutsetning for at søknad godkjennes er bl.a. at søkers bostedsadresse har postadresse Hundvåg. Det sendes ut faktura på kr. 600 som må innbetalt så fort som mulig, og senest innen 14 dager. Det vil ellers påløpe purregebyr. Ansiennitet settes fra dato for registrert betaling !

 

NB. I søknaden under skal det søkes om medlemskap. Søknaden er da på en 2.0 - 3.0 m båtplass.