Søk om medlemskap og båtplass

Forutsetning for at søknad godkjennes er bl.a. at søkers bostedsadresse har postadresse Hundvåg. Det sendes ut faktura på kr. 600 som må innbetalt så fort som mulig, og senest innen 14 dager. Det vil ellers påløpe purregebyr. Ansiennitet settes fra dato for registrert betaling.

NB. I søknaden under skal det søkes om medlemskap. Søknaden er da på en 2.0 - 3.0 m båtplass.

Ved søknad og godkjennelse som medlem så plikter man seg til å gjøre seg kjent med vedtektene og havnereglementet - som er tilgjengelig fra "min side" i Havneweb.