Om havnen 

Havnen vår er etablert bak steinmoloer og ligger idyllisk til ved Bjerkåsholmen i Asker.

Havnen er drevet som en medlemsforening og medlemsavgift må betales av alle som benytter foreningens fasiliteter.

Nye flytebrygger med vann og strøm ble etablert i 2012.

Hele havnen med opplagsplasser er overvåket hele året med kamera, i tillegg har vi vakter i sesongen.

Vi har 150 båtplasser i størrelse 2-4m bredde. Plassene disponeres av medlemmer som betaler innskudd og årlig leie for plassene.

Vi har egen Truck som løfter båter opp mot 10. tonn og bredde inntil 4 meter. Vi tilbyr vinteropplag på land og i isfri havn vinterstid, for våre medlemmer og andre.

 

Vi har lange ventelister for nye medlemmer og tar derfor ikke i mot nye søknader.

Fasiliteter
Strøm
Toalett