Vi har for tiden fulle ventelister og tar ikke inn nye medlemmer. 

 

 IKKE SEND INN DETTE SKJEMA    

Vi har fulle ventelister og søknad om medlemskap vil ikke bli behandlet. 

Det er pr. i dag ca 5 års ventetid på medlemskap.