Velkommen til Slemmestad Båtforening

Båthavna stenger 29. oktober 2023.

Vi har noen få plasser ledig i Isfri havn for vinteren.


Vi kan desverre ikke ta imot søknader om medlemskap/ båtplass grunnet lange ventelister.

Slemmestad Båtforening  ble stiftet i 1924 av medlemmer i Slemmestad Arbeiderforening.

Foreningen hadde i begynnelsen båtplassene i Kudammen ved Tåje og ved brygga på Sementfabrikken, samt på innsiden av Bjerkåsholmen.

I 1979 etablerte VEAS renseanlegg inne i fjellet bak båthavna ved Bjerkåsholmen og båtforeningen fikk da tilbud om  stein til å etablere moloer og utfylling ved havna mot Bjerkåsholmen. Det nye anlegget fikk plass til 140 båter i størrelse fra joller og opp mot 30 fot. 

I 2012 var det gamle anlegget nedslitt og nytt bryggeanlegg ble etablert med plass til 150 båter. Det ble kjøpt inn ny truck, laget godkjent spyleplass og mottak for miljøavfall for foreningens medlemmer.

OBS! Vi har for tiden fulle ventelister for medlemskap og tar derfor ikke i mot søkander om medlemskap.