Ad vedlikeholdsarbeider på Skansen bru

Steinar Skaar, 4. November 2021


TBF har mottatt informasjon fra Bane NOR om at vedlikeholdsarbeidene på Skansen bru er forsinket og at brua ikke kan forventes å være i normal drift før tidligst i slutten av februar 2022.

 

Mvh

TBF administrasjonTilbake