Daglig leder

Steinar Skaar

bilde 2%2C steinar

 

Driftsforvalter

Gry Kristin Mathisen

bilde gry

 

Driftsoperatør

Janicke Tøndevold

 

Driftsoperatør

Christer Eide Mathisen

Trondheim Båtforening
Velkommen til Trondheim båtforening.

Trondheim båtforening (TBF) er Trondheimsregionens største båtforening og tilbyr båtplass for alle typer fritidsbåter opp til 15 meters lengde. TBF har havner i Trondheim sentrum og på Grilstad marina. Våre havner er tidsmessig utstyrt, godt vedlikeholdt og et flott utgangspunkt for et aktivt båtliv i Trondheim og Midt-Norge. 

TBF er en frivillig, demokratisk, upolitisk og ideell organisasjon med et ikke fortjenestebasert formål som skal ivareta medlemmenes behov. Det er TBFs ambisjon at vi skal kunne tilby gode båtplasser til en fornuftig kostnad. 

TBF har en liten administrasjon og et godt utviklet apparat for oppfølging og vedlikehold av foreningens havner og båtplasser.