Covid 19 tiltak TBF

Steinar Skaar, 14. December 2021


Som en konsekvens av regjeringens beslutning om tiltak for å begrense spredningen av Covid-19 har TBF besluttet å stenge kontoret for fysisk besøk frem til en eventuell ny beslutning foreligger.

TBF kontor vil derfor ikke være åpent for besøk inntil videre, men vi vil svare på mail og telefon som vanlig.

Mvh

TBF v/daglig leder Steinar SkaarTilbake