Oppsigelse av båtplass 2022

Steinar Skaar, 19. January 2022


Medlemmer som har fast tildelt båtplass og som ønsker å si opp denne slik at de ikke blir fakturert for andel vedlikeholdskostnad for 2022 må gjøre dette senest innen fredag 11 februar 2022. 

Oppsigelse skal skje skriftlig til TBF administrasjon på mail til:

post@trondheim-baatforening.no

Etter 11 februar vil båteiere som ikke har sagt opp sin plass bli fakturert for hele 2022.

Mvh

TBF administrasjonTilbake