Drivstoffpriser Grilstad pr 7 mars 2022

Steinar Skaar, 7. March 2022


Drivstoffprisene på Grilstad er pr 7 mars 2022:

Diesel:    12,49 pr liter

Bensin:    18,29 pr liter

 

Mvh

TBF administrasjonTilbake