Drivstoffpriser Grilstad 21 mars 2022

Steinar Skaar, 21. March 2022


Drivstoffpriser på Grilstad pr 21 mars 2022

Diesel:  kr 15,99 pr liter

Bensin: kr 20,99 pr liter

TBF gjør oppmerksom på at det for tiden er store varsiasjoner i prisene på drivstoffleveranser, samt at drivstoffprisene varierer mer enn vanlig. TBF vil derfor så langt mulig søke å tilby så lave priser som økonomisk og markedsmessig mulig.

Det må dessverre imidlertid forventes at prisnivået for drivstoff vil ligge høyere i 2022 enn hva som var tilfellet i 2021. Det er videre sannsynlig at det for denne sesongen vil være større variasjon i drivstoffprisene enn hva som har vært normalt i tidligere år. 

Mvh

TBF administrasjonTilbake