Vannscooterplasser i Trondheim

TBF , 22. March 2022


 

Hei

Da har vi gleden av å tilby vannscooterplasser i Trondheim.

Disse ligger på Nidelv Marina, pir 1 og pir 2.(totalt 5 stk) dock må evt. anskaffes selv.

Pris:

Innskudd: kr. 22.000,-

Havneleie årlig: kr. 3290,-

Kortidsleie min.4mnd - max 6 mnd kr. 800,-/mnd, forskuddsbetales for hele perioden.

legg inn søknad på havneweb for tildeling av plass.Tilbake