Drivstoffpriser pr 23 mars 2022 på Grilstad

Steinar Skaar, 23. March 2022


Drivstoffpriser Grilstad pr 23 mars 2022:

Diesel: 17,49 pr liter

Bensin: 21,99 pr liter

TBF gjør oppmerksom på at det for tiden er store variasjoner i prisene på drivstoffleveranser, slik at drivstoffprisene varierer mer enn vanlig. Det er TBFs ambisjon å tilby så lave priser som økonomisk og markedsmessig mulig.

Det må dessverre imidlertid forventes at prisnivået for drivstoff vil ligge høyere i 2022 enn hva som var tilfellet i 2021. Det er videre sannsynlig at det for denne sesongen vil være større variasjon i drivstoffprisene enn hva som har vært normalt i tidligere år. 

Mvh

TBF administrasjonTilbake