Ferieavvikling TBF administrasjon sommeren 2022

Steinar Skaar, 30. May 2022


TBF administrasjon vil avvikle ferie i perioden 4 juli til 14 august. Det vil i denne perioden være redusert bemanning på TBF kontor og redusert kapasitet til vedlikehold i havnene.

Det vil ikke bli behandlet søknader om medlemsskap og båtplass i perioden 18 juli til 14 august.

TBF kontor vil være stengt i uke 30 (25-29 juli).

Mvh

TBF administrasjonTilbake