Redusert kapasitet TBF sommeren 2022 pga ferieavvikling

Steinar Skaar, 28. June 2022


TBF administrasjon vil avvikle ferie i perioden 4 juli til 14 august. Det vil i denne perioden være redusert bemanning på TBF kontor og redusert kapasitet til vedlikehold i havnene.

Det vil ikke bli behandlet søknader om medlemskap og båtplass i perioden 18 juli til 14 august.

TBF kontor vil være helt stengt i uke 30 (25-29 juli) samt mandag 1 august.

TBF gjør for ordens skyld oppmerksom på at ved båthavari i havnene skal dette primært meldes til og assistanse gis av Trondheim brann og redning (TBR).

Hvis det likevel skulle oppstå kritiske situasjoner i perioden hvor kontoret er stengt og som krever medvirkning av TBF kan vi nås på telefon 469 12 750.

Vi benytter anledningen til å ønske alle våre medlemmer god sommer og ønsker lykke til med en forhåpentligvis flott båtsesong.

Mvh

TBF administrasjonTilbake